Demir Özlü
Günümüz öykü yazarları arasında önemli bir yere sahip olan Demir Özlü, 9 Eylül 1935'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kabataş Erkek Lisesi bitirdi. Bir dönem öğretmenlik yapmış olsa da asıl mesleği avukatlık olan babasının izinden yürüyerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra Paris'e giderek Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe dersleri aldı.
Yurda dönünce İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Felsefesi asistanlığı'na atandı. Ancak bu görevi fazla sürdüremedi ve 1979 yılında İsveç'e gitti. 12 Eylül döneminde vatandaşlıktan çıkarılan yazarlar arasına o da girdi ve siyasi göçmenliği tam 10 yıl sürdü.

1953 yılında Türk Dili dergisinde çıkan şiirleriyle yazın dünyasında adı duyulmaya başlayan Demir Özlü, asıl okur kitlesini 1955'ten sonra Mavi, Pazar Postası, Yeni Ufuklar ve Türk Dili'nde yazdığı öykülerle elde etti. Varoluşçu bir dünya görüşü doğrulsunda kaleme aldığı öykülerinde özellikle küçük burjuva aydınlarını konu ederek, bu kişilerin psikolojik durumlarını kapalı bir anlatımla ve gerçeküstü öğelere yer vererek anlatır. "Uzun Bir Sonbahar", "Öteki Günler Gibi Bir Gün", "Boğuntulu Sokaklar" adlı kitaplarında 12 Mart dönemini ve bu dönemden önce yaşananları anlatır. Bu eserlerinde aydın kimliğini sorgularken yılgınlığı ve bunalımı ön plana çıkartır ancak kahramanlarını toplumsal gerçeklik ve sınıfsal derinlik içinde ele almayarak daha çok çağrışım, anı ve izlenime dayalı bir yolla aktarır.

Yapıtlarındaki kahramanları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı toplumlarında yaşayan orta sınıf insanların içine düştüğü bunalım ve açmazlara düşen tedirgin insanların arasından seçen yazar, onların toplumsal töre ve yasalar önündeki yalnızlığını, çaresizliğini, ezilmişliğini ve umutsuzluğunu yansıtır. Bu nedenle de edebiyat araştırmacılarının "Bunalım Edebiyatı" adını verdikleri akımın öncülerinden sayılan Demir Özlü; "'Soluma" adlı kitabıyla 1964 Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü'nü, Stocholm Öyküleri'yle 1988 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, "Bir Yaz Mevsimi"yle de 1990 Orhan Kemal Roman Ödülü'nü ve İthaca'ya Yolculuk Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.

Eserleri:
Hikâye Kitapları: Bunaltı (1958), Soluma (1963), Öteki Günler Gibi Bir Gün (1974), Aşk ve Poster (1980), Stocholm Öyküleri (1988), İstanbul Büyüsü (1994)

Romanları: Bir Uzun Sonbahar (1976), Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları (1979), Bir Yaz Mevsimi Romansı (1990), Tatlı Bir Eylül (1995), İthaca'ya Yolculuk (1997)

Anlatı/Günce/Anı: Bir Beyoğlu Düşü (1985), Berlin'de Sanrı (1987), Sürgünde On Yıl (1990), Kanallar (1991), Berlin Güncesi (1991)